Zrealizowane projekty

Ośrodek Zarządzania Projektami Europejskimi realizuje szerokie spektrum projektów. W większości wyróżnia je fakt, iż wszystkie są finansowaniem przez środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i/lub Europejskiego Funduszu Społecznego. Będąc firmą doradczą wyróżnia nas specjalizacja w zakresie zagadnień funduszy europejskich. Nie tylko pozyskujemy finansowanie (to robi wiele firm), Ośrodek realizuje za Naszych klientów obowiązki związane z zarządzaniem projektami (w tym rozliczaniem), monitoringiem, ewaluacją, audytem.

Realizowaliśmy projekty w następującym zakresie:

 • pozyskiwanie dotacji inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych w ramach programów PHARE 2001, PHARE 2002, PHARE 2003, działanie 2.3 SPO WKP 2004-2006, działanie 3.4 ZPORR 2004-2006, działanie 2.2.1 SPO WKP 2004-2006, 4.4 POIG 2007-2013, 1.1 RPO 2007-2013, 1.2.1 RPO 2014-2020; 1.4.1 RPO WD 2014-2020, 1.5.1 RPO 2014-2020; 1.5.2 RPO 2014-2020; 3.1 RPO 2014-2020; 3.2 RPO 2014-2020; 3.3.1 RPO 2014-2020; 3.3.3 RPO 2014-2020; 4.3.1 RPO 2014-2020; 1.1.1. POIR 2014-2020, 1.1.2 POIR 2014-2020, Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, 1.2.0 POIR 2014-2020, 2.3.5 POIR 2014-2020, 3.2 POIR 2014-2020, 3.3.3 POIR 2014-2020, 3.4 POIR 2014-2020, 2.3 POIS 2014-2020, 1.3.1 RPO WD 2014-2020, 1.3.2 RPO WD 2014-2020, 1.3.3 RPO WD 2014-2020, 1.3.4 RPO WD 2014-2020
 • pozyskiwanie dotacji szkoleniowych w ramach działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004-2013 oraz działania 2.5 ZPORR 2004-2006, 7.2.1 POKL 2004-2006, 6.1.1 POKL 2004-2006, 6.2 POKL 2004-2006, 7.2.1 POKL 2004-2006, 8.1.1 POKL 2004-2006, 8.1.2 POKL 2004-2006, 2.1.1 POKL 2004-2006
 • pozyskiwanie dotacji doradczych w ramach działania 2.1 SPO WKP 2004-2006 i 3.4 ZPORR 2004-2006
 • zarządzanie projektami w ramach działań: 2.3 SPO WKP 2004-2006, 3.4 ZPORR 2004-2006, 2.3 schemat a) SPO RZL 2004-2006, 7.2.1 POKL 2004-2006, 2.1.1 POKL 2004-2006, 6.2 POKL 2004-2006, 4.4 POIG 2007-2013, 8.1 POIG 2007-2013, 1.1 RPO WD 2007-2013, 1.5 RPO WD 2014-2020, 1.1.1 POIR 2014-2020, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, 1.2.0 POIR 2014-2020, 2.3.5 POIR 2014-2020, 3.2 POIR 2014-2020, 3.3.3 POIR 2014-2020, 3.4 POIR 2014-2020, 2.3 POIS 2014-2020, 1.3.1 RPO WD 2014-2020, 1.3.2 RPO WD 2014-2020, 1.3.3 RPO WD 2014-2020, 1.3.4 RPO WD 2014-2020
 • monitoring i ewaluacja projektów w ramach działań: 2.3 schemat a) SPO RZL 2007-2013, 2.1 ZPORR 2004-2006, 7.2.1 POKL 2004-2006, 6.1.1 POKL 2004-2006, 2.1.1 POKL 2004-2006, 6.2 POKL 2007-2013,
 • audyt projektów w ramach działań: 1.2; 1.3; 1.6; 2.3 schemat a) SPO RZL 2004-2006, 2.1 i 2.2 ZPORR 2004-2006, 2.1.1 POKL 2007-2013, 6.1.1 POKL 2007-2013, 1.1 RPO WD 2007-2013dla powiatowych urzędów pracy, urzędów miasta, Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, firm szkoleniowych i przedsiębiorców,
 • przygotowanie i uruchomienie studiów podyplomowych na rzecz organizacji non – profit pn. „Mediator w standardzie Magnus” ( Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • organizacja i prowadzenie szkoleń
 • organizacja i prowadzenie konferencji
 • autorstwo wielu projektów w zakresie POKL, POIG i RPO
 • doradztwo w ramach Punktów Konsultacyjnych
 • realizacja badań ewaluacyjnych, jako podwykonawca WYG International Sp. z o.o. na rzecz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (dotyczących realizacji ZPORR, regionalnych strategii innowacyjnych oraz Krajowej Sieci Innowacji)
 • przygotowywanie biznes planów, analiz przedprywatyzacyjnych oraz związanych z przekształceniem zakładów budżetowych
 • przygotowywanie studiów wykonalności

Ośrodek Zarządzania Projektami Europejskimi